RK 9060 Jelkica sa 12 LED

Na stanju
 

Šifra proizvoda: #14229

RK 9060

RK 9060 Jelkica sa 12 LED

Ovo nije prva jelkica u naim kompletima delova. Imamo i dalje RK 4060 Novogodinju jelkicu I, koja je jednostavnija od ove gradnje i na sebi ima 8 LE dioda u dve boje. Napravljena je sa logikim kolom 4060 u CMOS tehnologiji. LE diode se pale i gase po odreenoj emi koju proizvodi pomenuto logiko kolo.
Ova jelkica, nosi oznaku Novogodinja jelkica II i sagraena je sa mikrokontrolerom PIC16F628-04/P. Na njoj se nalazi 12 LE dioda u tri boje to je ini jo arenijom i atraktivnijom. ema paljenja i gaenja je smetena unutar mikrokontrolera u obliku programa koji se veoma jednostavno moe menjati. Od Vae mate i kreativnosti zavisi obrazac paljenja i gaenja ove jelkice, kao i raspored boja LE dioda na njoj.
U samom kompletu delova se nalazi ve isprogramiran mikrokontroler u kome se nalazi vie razliitih obrazaca paljenja i gaenja LE dioda, koji se ciklino ponavljaju.


1.184,65 din (1-9 kom)
1.184,65 din (10-99 kom)
1.184,65 din (>100 kom)