Hemijsko sredstvo za neelektrolitičko kalajisanje bakarnih pločica, pakovanje 45 grama

Nema na stanju
 

Šifra proizvoda: #16395

SUR-TIN AGTP 45GR

Hemijsko sredstvo za neelektrolitičko kalajisanje bakarnih pločica, pakovanje 45 grama

Hemijsko sredstvo za neelektrolitičko kalajisanje bakarnih pločica

Pakovanje: 90 grama za izradu jednog litra rastvora.

Visoko kvalitetna neelektrolitička hemijska kupka za štampane pločice. Stvara čvrst sjajan premaz debljine 5-12 mikrona.
Omogućava sprečavanje štetinh uticaja vlage i vazduha na štampane vodove.

Priprema rastvora:
* Sadržaj pakovanja (90 grama) rastvoriti u 1 litar vode na temperaturi od 80-90°C (preporučujemo da koristite destilovanu ili demineralizovanu vodu)
* Mešajte dok se prah potpuno ne rastvori, a zatim ga ostavite da se ohladi do sobne temperature
* Štampane pločice pažljivo očistite.
* Kalajisanje se vrši potapanjem u posudu (kadu) na temperaturi od 20-30°C u trajanju od 5 minuta do nekoliko sati, u zavisnosti od željene debljine sloja (do 12 mikrona).
* Štampanu pločicu zatim temeljno isperite (prvo u hladnoj, onda u toploj vodi) i osušite.

NAPOMENA!!!

Štetno ako se proguta. Držati dalje od dece!
Za vreme rada, treba koristiti čvrsto pripijene zaštitne rukavice i maske za prašinu. Izbegavati formiranje prašine, kontakt sa očima i kožom. Držati dalje od hrane i pića. Nakon rada, dobro oprati ruke.
Čuvati na hladnom, suvom mestu u hermetički zatvorenoj posudi.
Ako dospe u oči, odmah isprati sa dosta vode u trajanju od 15 minuta. Odmah potražite pomoć lekara.

(R22) Štetno ako se proguta
(R40) Ograničeni dokazi kancerogenih efekata
(R51/53) Otrovan za vodene organizme - može izazvati dugotrajne štetne uticaje na vodenu sredinu
(R63) Moguć rizik od štetnog delovanja na plod
(S2) Čuvati van domašaja dece
(S22) Ne udisati prašinu
(S36/37) Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice
(S61) Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu.

1.050,00 din (1-9 kom)
945,00 din (10-99 kom)
735,00 din (>100 kom)