Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila, Nikola Gunjić, Agencija Eho

Na stanju
 

Šifra proizvoda: #16590

DIJAGNOSTIKA AUTOMOB

Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila, Nikola Gunjić, Agencija Eho

Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila
Popravke i održavanje motornih vozila prolazile su kroz faze, od mehanike do mehatronike. Poznavanje rada savremenih elektronskih sistema neophodno je za uspešan rad današnjih servisera.
Na jednostavan i slikovit način u knjizi su prikazane osnove elektrotehnike, električna merenja, čitanje električnih šema, principi rada davača, izvršnih elemenata i elektronski uređenih sistema. U dodatku se nalaze mali engleski rečnik, razne tabele i izrazi za pretvaranje jedinica i veličina. Jednom rečju, sve što je potrebno za uspešno i efikasno sprovođenje elektronske dijagnostičke procedure iz parametara.
Greška, koju imalac ove knjige može da napravi je da je ne pročita, ostavi na nekoj polici i dozvoli sebi da lako dostupno znanje ne primeni u praksi.

1.540,00 din (1-9 kom)
1.540,00 din (10-99 kom)
1.540,00 din (>100 kom)