Home > Razno > Knjige i časopisi > Knjige izdanja EHO

Knjige izdanja EHO

 Ima na lageru Trenutno nema na lageru
Akustika prostora, Richard A. Honeycutt, izdanje Info elektronika
1.600,00 din (1-9 kom)
1.600,00 din (10-99 kom)
1.600,00 din (>100 kom)
Analogna elektronika u teoriji praksi
1.900,00 din (1-9 kom)
1.900,00 din (10-99 kom)
1.900,00 din (>100 kom)
Arduino & CO, merenja, prekidačka kola i još mnogo toga, InfoElektornika
2.130,00 din (1-9 kom)
2.130,00 din (10-99 kom)
2.130,00 din (>100 kom)
Arduino Nano, kurs programiranja Arduino Nano V3, Nano Every i Nano 33 IoT, Ashwin Pajankar, Elektor
1.750,01 din (1-9 kom)
1.750,01 din (10-99 kom)
1.750,01 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Arduino UNO, knjiga, Elektor, izdanje Info elektronika
1.700,00 din (1-9 kom)
1.700,00 din (10-99 kom)
1.700,00 din (>100 kom)
Knjiga C programiranje za Arduino
2.350,00 din (1-9 kom)
2.350,00 din (10-99 kom)
2.350,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
C programiranje za Raspberry Pi, Dogan Ibrahim, Elektor/EHO
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
C# za Windows i Android, John Allwork, Elektor/Info Elektronika
1.900,00 din (1-9 kom)
1.900,00 din (10-99 kom)
1.900,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila, Nikola Gunjić, Agencija Eho
2.299,99 din (1-9 kom)
2.299,99 din (10-99 kom)
2.299,99 din (>100 kom)
Knjiga Dijagnoza vozila uz pomoć OBD II, Info elektronika
2.250,01 din (1-9 kom)
2.250,01 din (10-99 kom)
2.250,01 din (>100 kom)
Knjiga Eko električni kućni energetski sistem, Info El
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Elektronika, naučite osnove, Radojle Radetić
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Elektronika za pobudu i pogon elektromotora, Elektor, Martin Brown, srpsko izdanje EHO
2.200,01 din (1-9 kom)
2.200,01 din (10-99 kom)
2.200,01 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Elektronika za početnike, Burkhard Kainka, Elektor
2.350,00 din (1-9 kom)
2.350,00 din (10-99 kom)
2.350,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Elektronika za sve, M.A. Šustov i A.M. Šustov
2.320,01 din (1-9 kom)
2.320,01 din (10-99 kom)
2.320,01 din (>100 kom)
Elektronska sigurnost i špijunaža, Luka Matić
1.920,01 din (1-9 kom)
1.920,01 din (10-99 kom)
1.920,01 din (>100 kom)
ESP8266 i Micropython, knjiga, EHO
1.700,00 din (1-9 kom)
1.700,00 din (10-99 kom)
1.700,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Fotonaponska postrojenja, elektor, Agencija Eho
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
GSM/GPRS projekti, Dogan i Ahmet Ibrahim
1.700,00 din (1-9 kom)
1.700,00 din (10-99 kom)
1.700,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Indukciono grejanje metala, Agencija Eho
1.850,00 din (1-9 kom)
1.850,00 din (10-99 kom)
1.850,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Istražite Raspberry Pi 4 kroz 45 elektronskih projekata, Bert Van Dam
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Knjiga KiCad kao profesionalac
2.100,00 din (1-9 kom)
2.100,00 din (10-99 kom)
2.100,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Kontrola motora za Arduino i RB3P, Dogan Ibrahim
1.930,00 din (1-9 kom)
1.930,00 din (10-99 kom)
1.930,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Kontrola Vašeg doma uz Raspberry Pi, Koen Vervloesem,
2.230,00 din (1-9 kom)
2.230,00 din (10-99 kom)
2.230,00 din (>100 kom)
Mikropajton za mikrokontrolere, Infoelektronika
1.750,01 din (1-9 kom)
1.750,01 din (10-99 kom)
1.750,01 din (>100 kom)
Knjiga Nacrti cevnih pojačavača, EHO
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Naučite PHYTON 3, brzi kurs programiranja, Ashwin Pajankar, Elektor
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Knjiga Operacioni pojačavači sa zbirkom šema, Agencija EHO
2.050,00 din (1-9 kom)
2.050,00 din (10-99 kom)
2.050,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Praktično upravljanje zasnovano na PID kontroli, sa RBP i Arduino Uno, Dogan Ibrahim, Elektor
2.170,00 din (1-9 kom)
2.170,00 din (10-99 kom)
2.170,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
PLC programiranje za Raspberry Pi i projekat OpenPLC
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Projekti kućne automatizacije za Arduino, knjiga, Agencija EHO
1.890,00 din (1-9 kom)
1.890,00 din (10-99 kom)
1.890,00 din (>100 kom)
Kolekcija projekata sa senzorima, Elektor, Dogan Ibrahim
2.200,01 din (1-9 kom)
2.200,01 din (10-99 kom)
2.200,01 din (>100 kom)
Projekti za kamere, Agencija EHO
1.600,00 din (1-9 kom)
1.600,00 din (10-99 kom)
1.600,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Projektovanje ugradjenih sistema ARM Cortex M3 razvojni sistem
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
PYTHON 3, programiranje i GUI, Elektor, Agencija EHO
1.600,00 din (1-9 kom)
1.600,00 din (10-99 kom)
1.600,00 din (>100 kom)
Knjiga Raspberry Pi - Full Stack, Elektor/Info Elektronika
2.100,00 din (1-9 kom)
2.100,00 din (10-99 kom)
2.100,00 din (>100 kom)
Raspberry Pi 3, od osnovnih do naprednih projekata, Dogan Ibrahim, Elektor, izdanje EHO
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
Razvoj android aplikacija za elektroničare, Dogan Ibrahim, EHO
990,00 din (1-9 kom)
990,00 din (10-99 kom)
990,00 din (>100 kom)
Retro radio, knjiga, Agencija EHO, Elektor
0,00 din (1-9 kom)
0,00 din (10-99 kom)
0,00 din (>100 kom)
Servis Cloud, IoT projekti, Elektor, Agencija EHO
990,00 din (1-9 kom)
990,00 din (10-99 kom)
990,00 din (>100 kom)
Teslin transformator, knjiga, Agencija EHO
1.470,00 din (1-9 kom)
1.470,00 din (10-99 kom)
1.470,00 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 

Popularno

RK 4017 Plivajuće svetlo sa LE diodama
960,05 din (1-9 kom)
960,05 din (10-99 kom)
960,05 din (>100 kom)
 
RK 9000 Programator PICkit 2 Clone
2.631,59 din (1-9 kom)
2.631,59 din (10-99 kom)
2.631,59 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 
RK 7057 Audio pojačavač, STEREO, Hi-Fi, 2X5W
919,93 din (1-99 kom)
919,93 din (100-499 kom)
919,93 din (>500 kom)
 
Arduino Compatible Due R3, AT91SAM3X8EA
9.020,47 din (1-9 kom)
8.118,43 din (10-99 kom)
6.314,33 din (>100 kom)